Mosconi DSP-Skola

Här guidar Gladens chefskonstruktör dig hur man ställer in Mosconi DSP.  Vissa av uppgifterna går givetvis att använda även på andra märken.