Här guidar Gladens chefskonstruktör dig hur man ställer in Mosconi DSP. 

Vissa av uppgifterna går givetvis att använda även på andra märken.